1. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov 24.1.2018