1. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 28.1.2015