1. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 29.1.2020