3. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 10.4.2019 – 15:00 – přímý přenos