3. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 13.4.2016