3.řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 13.5.2015