3. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 19.4.2018