3. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 29.4.2020