4. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 15.6.2016