4. řádné zasedání zastupitelstva města Ostrov 17.6.2015