4. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 19.6.2019 – 15:00 – přímý přenos