4. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Na dnešním 4.řádném zasedání zastupitelstva nebyl schválen program jednání. Z tohoto důvodu bylo zasedání ukončeno. 5.řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov se bude konat v mimořádném termínu ve středu 28.června od 13 hodin.