5.řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov – 1. část