5.řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov – 2.část