5. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 12.9.2018