5. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov – 18.9.2019