5. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 2.9.2015