6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov – 1.část