6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov 11.11.2015