6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov – 2. část