6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov – 3. část