6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov – 4. část