6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov – 5. část