6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov – 6. část