6. řádné jednání Zastupitelstva města Ostrov 7.12.2016