6. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 11.12.2019