9. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 13.12.2017