Dočasný výpadek některých stanic

Vzhledem k ukončení satelitní distribuce TV programů NOVA HD, NOVA CINEMA HD a FANDA HD, došlo k dočasnému přerušení vysílání těchto programů i v rámci programové nabídky KABEL OSTROV. V současné době zajišťujeme náhradní zdroj signálu.