Dotazy

Na emailu obchod@tv-ostrov.cz nebo telefonicky na 355 335 735 ve všední dny od 8 do 19 hodin objednejte televizní nabídku nebo internet dle svého výběru. Při objednání služby se hradí aktivace 100 Kč a jeden měsíční paušál. Pokud chcete pouze televizi, zjistěte jestli je v bytě připravena zásuvka.

Zřízení služby v místě, kde je funkční televizní zásuvka pro kabelovou televizi, zpravidla trvá max 3-5 pracovních dnů od objednání služby.

K aktivaci kabelové televize v případě, že zákazník doposud nemá naši zásuvku, je nutná její instalace v bytě zákazníka. Zásuvka se zřizuje a umísťuje po dohodě mezi technikem servisní organizace a zákazníkem. Je nutné přivést do bytu kabel z rozvaděče kabelových rozvodů, který je umístěn v domě (pokud do domu kabelová televize je přivedena). Na propojení s televizí je potřeba koaxiální kabel. Rozvody od zásuvky k televizi je možno v případě zájmu zákazníka nechat provést technikem, a to včetně případného lištování apod. Tyto jsou však hrazené zákazníkem.

Programovou nabídku je možné změnit v průběhu daného měsíce na měsíce následující (nejméně však na jeden kalendářní měsíc). Tato změna může být provedena na základě žádosti zaslané na obchod@tv-ostrov.cz. Změna služby je bezplatná, při aktivaci pozastavené služby činí poplatek 200,-Kč.

Zrušit službu (ukončit smlouvu) je možné bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou 30 dní. Ukončení smlouvy je možné doručit písemně na adresu: KABEL OSTROV, s.r.o., Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, nebo el.poštou na adresu:
obchod@tv-ostrov.cz. Podmínkou pro ukončení smlouvy (zrušení služby) je uhrazení částky za poskytnuté služby.

Platby za služby kabelové TV v Ostrově je možné provádět buď bezhotovostně na účet společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. č. 220013882/0300 s Vaším variabilním symbolem nebo složenkou na poště. Vzor složenky Vám na požádání vystavíme.

Ano, poplatky České televizi jsou povinné i v případě, že využíváte kabelovou televizi.
Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. v platném znění fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatelem, pokud není poplatníkem vlastník.

Nejdříve doporučujeme prověřit, zda nemáte vypadlý kabel ze zásuvky, zda jde v domě elektřina a zeptat se sousedů, zda se stejný problém nevyskytuje i na jejich televizním přijímači. Pokud je zásuvka a televizní přijímač v pořádku a signál přesto nejde, kontaktuje servisní organizaci na tel.č. 355 335 735.

Ne, s přechodem na signál DVB-T2 bylo analogové vysílání definitivně ukončeno.

Ano. Příjem rádiových stanic z kabelové televize je možný z druhého výstupu účastnické zásuvky. Pro kvalitní přenos je nezbytný nejen kvalitní anténní kabel, ale také radiopřijímač s anténním vstupem IEC.