Dotazy

Při zřizování kabelové televize je potřeba rozlišit, zda zájemce má či nemá v bytě instalovanou televizní zásuvku firmy KABEL OSTROV, s.r.o. (Nelze využít zásuvky jiného poskytovatele kabelové televize).
Pokud zákazník bydlí v domě s přípojkou kabelové televize, stačí navštívit kontaktní místo společnosti KABEL OSTROV, s.r.o., na adrese Mírové nám. 733 – Dům kultury ve dnech po-st v době od 08.00 do 17.00 hod, út-čt v době od 09.00 do 17.00 hod, pa v době od 09.00 do 15.00 hod a uzavřít Smlouvu na poskytování služeb prostřednictvím kabelových rozvodů v Ostrově. Po zaplacení aktivačního poplatku 100,-Kč a platby za objednanou službu min. na 1 kalendářní měsíc bude pracovníky servisní organizace účastnická přípojka aktivována. V tomto případě technik nechodí do bytu zákazníka, pouze provede připojení v daném místě a po naladění televize bude již požadovaná služba aktivní.

V případě, že zákazník nemá v bytě zásuvku od společnosti KABEL OSTROV, s.r.o., je nutné kontaktovat servisní organizaci ELEKTRO-S, Lidická 1201 na tel. 355 336 000 nebo 353 612 619 a dohodnout termín instalace zásuvky.

Zřízení služby v místě, kde je funkční televizní zásuvka pro kabelovou televizi, zpravidla trvá max 3-5 pracovních dnů od objednání služby.

K aktivaci kabelové televize v případě, že zákazník doposud nemá naši zásuvku, je nutná její instalace v bytě zákazníka. Zásuvka se zřizuje a umísťuje po dohodě mezi technikem servisní organizace a zákazníkem. Je nutné přivést do bytu kabel z rozvaděče kabelových rozvodů, který je umístěn v domě (pokud do domu kabelová televize je přivedena). Na propojení s televizí je potřeba koaxiální kabel. Rozvody od zásuvky k televizi je možno v případě zájmu zákazníka nechat provést technikem, a to včetně případného lištování apod. Tyto jsou však hrazené zákazníkem.

Programovou nabídku je možné změnit v průběhu daného měsíce na měsíce následující (nejméně však na jeden kalendářní měsíc). Tato změna může být provedena po vyplnění příslušného formuláře na kontaktním místě Kabelové televize. Změna služby je bezplatná, při aktivaci pozastavené služby činí poplatek 100,-Kč.

Zrušit službu (ukončit smlouvu) je možné bez uvedení důvodů ve lhůtě dvou měsíců, která začne běžet od prvního dne následujícího po ukončení smlouvy. Ukončení smlouvy je možné doručit písemně na adresu: KABEL OSTROV, s.r.o., Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, nebo el.poštou na adresu: jednatel@tv-ostrov.cz, nebo přímo na kontaktním místě společnosti KABEL OSTROV, s.r.o.. Podmínkou pro ukončení smlouvy (zrušení služby) je uhrazení částky za poskytnuté služby.

Platby za služby kabelové TV v Ostrově je možné provádět buď bezhotovostně na účet společnosti KABEL OSTROV, s.r.o. č. 220013882/0300 s Vaším variabilním symbolem nebo v hotovosti na kontaktním místě v Domě kultury ve stanovené dny: po-st v době od 08.00 do 17.00 hod, út-čt v době od 09.00 do 17.00 hod, pa v době od 09.00 do 15.00 hod.

Ano, poplatky České televizi jsou povinné i v případě, že využíváte kabelovou televizi.
Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. v platném znění fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatelem, pokud není poplatníkem vlastník.

Nejdříve doporučujeme prověřit, zda nemáte vypadlý kabel ze zásuvky, zda jde v domě elektřina a zeptat se sousedů, zda se stejný problém nevyskytuje i na jejich televizním přijímači. Pokud je zásuvka a televizní přijímač v pořádku a signál přesto nejde, kontaktuje servisní organizaci na tel.č. 353 612 619.

Ne, s přechodem na signál DVB-T2 bylo analogové vysílání definitivně ukončeno.

Ano. Příjem rádiových stanic z kabelové televize je možný z druhého výstupu účastnické zásuvky. Pro kvalitní přenos je nezbytný nejen kvalitní anténní kabel, ale také radiopřijímač s anténním vstupem IEC.