Jednání Zastupitelstva města Ostrov 9.4.201 – 4. část