Jednání Zastupitelstva města Ostrov 9.4.201 – 5. část