Jednání Zastupitelstva města Ostrov 9.4.2014 – 2. část