Přerušení kabelu TKR 4.9.2018

Z důvodu přerušení kabelu ve Štúrově ulici je mimo provoz síť TKR v oblasti od Hlavní ulice na sever a od Štúrovy ulice na východ, tzn. ulice Hlavní, Štúrova, U nemocnice až směrem ke koupališti po rodinné domy. Závada bude odstraněna během tohoto pracovního týdne s provizorním obnovením signálu v co nejkratší době.