Přerušení signálu KT

Dne 3.června 2014 došlo k výpadku signálu KT, v době od 7 do 14.hodin, v lokalitě ulic U nemocnice a Borecká. Ten byl způsoben přerušením kabelu
při zemních pracích ve městě. KT se tímto svým předplatitelům omlouvá.