Přímý přenos – 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 24.1.2018