Přímý přenos Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 16.1.2019 – od 15. hodin