Program TV-Ostrov

Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny své předplatitele, že je oprávněna přerušit poskytování všech objednaných služeb, pokud je odběratel v prodlení s úhradou částky za jejich poskytování. Doporučujeme proto všem, aby překontrolovali své platby a vyrovnali své případné dluhy. Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin (v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.). Opakování vysílání: po – ne každou sudou hodinu od 10.00 do 22.00 hod., kromě čt – reprízy jsou ukončeny v 10.00 hod. Mezi reprízami vysíláme Informační smyčku. Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy můžete napsat na: marketing@tv-ostrov.cz.