Ukončení vysílání TUTY TV

Dne 12. března 2019 došlo ve 12.00 hod. k ukončení vysílání televizní stanice pro děti a mládež TUTY TV.

Vysílání stanice zahájila 1. června 2017 a od tohoto okamžiku vysílala denně v rozmezí 5.30 až 22.00 hod. Převážnou část programu tvořily zahraniční animované seriály, ale produkovány zde byly i vlastní lifestylové pořady pro mládež. Televize vešla prokazatelně do širokého povědomí české a slovenské populace a v divácké cílové skupině 4 až 14 let dosahovala 1% podíl na sledovanosti, což bylo marketingovými tituly prezentováno jako jednoznačný úspěch. Vyprodanost reklamního prostoru byla i díky spolupráci s agenturou Atmedia Czech s.r.o. velmi vysoká. V silných měsících téměř absolutní.

Důvody pro toto rozhodnutí mají ekonomický charakter. Například náklady na trasování signálu jsou již nyní v regionálním síti RS8 Českých radiokomunikací v poměru cena/výkon velmi vysoké. Navíc se ukázalo, že v rámci systému DVB-T2 je pro menší soukromou televizi se zaměřením na primární cílovou skupinu děti a mládež budoucnost z finančního hlediska v podstatě nemožná.