Ustavující Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 15.11.2018